De meerwaarde van onbrandbare ROCKWOOL® isolatie

We kunnen een brand in een gebouw helaas niet altijd voorkomen, maar wel het risico en de gevolgen ervan beperken. Eén van de meest effectieve maatregelen is het brandveilig isoleren van dak, gevel en spouwmuur. ROCKWOOL biedt bouw- en isolatiebedrijven onbrandbare isolatieproducten voor deze bouwdelen en geeft desgewenst advies over brandveiligheid van gebouwen en de meerwaarde van onbrandbare isolatie in het bijzonder.

BRANDVERSPREIDING

Via kieren bij aansluitingen van bouwdelen kan vuur zich razendsnel verspreiden en veel schade aanrichten. Een brand in een spouwmuur of geventileerde gevel is dikwijls lastig te lokaliseren en moeilijk te blussen. Onbrandbare isolatie, verlaagt de kans op branddoorslag en brandoverslag, veroorzaakt geen giftige gassen en nauwelijks rookontwikkeling.

BRANDVERTRAGING VOOR EVACUATIE

Beperking van brandschade bereik je door compartimentering in het gebouw én toepassing van brandveilige isolatie. ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en valt daarmee in de hoogste Europese brandklasse A1. Het materiaal veroorzaakt nauwelijks rookvorming (s1) en geen branddruppels (d0). Uit praktijktesten blijkt dat de draagstructuur van gebouwen indien beschermd met steenwol stabiel blijft bij zeer hoge temperaturen, zelfs tot boven de 1.000 °C. Dat geeft mensen voldoende tijd om het gebouw te verlaten.

Meer weten? Ga naar rockwool.nl/brandveiligheid

BOUWBESLUIT 2012 EN BRANDVEILIGHEID

Het Bouwbesluit van 2012 geeft u handvaten om een gebouw brandveilig te maken. Er zijn een aantal basiseisen vastgesteld. De drie belangrijkste zijn:

  1. Voorkom het ontstaan van brand
  2. Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan uitbreiden
  3. Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand

Met haar isolatieproducten voor de totale gebouwschil kunnen ROCKWOOL producten een bijdrage leveren aan nummer 2 en 3 van de drie bovengenoemde eisen. Echter, wij tillen brandveiligheid naar een hoger niveau dan het Bouwbesluit. De wet richt zich vooral op het voorkomen van slachtoffers door een brand. Dat is uiteraard essentieel, maar ROCKWOOL gaat een stap verder door óók de schade aan het gebouw zoveel mogelijk te beperken.

ROCKWOOL ISOLATIEPRODUCTEN

ROCKWOOL biedt brandveilige isolatie voor (metalen) gevels, spouwmuren, daken, scheidingswanden en binnenmuren. Deze ROCKWOOL-steenwol producten vatten geen vlam en dragen dus niet bij aan branduitbreiding.

SPOUWMUURISOLATIE

De stevige thermische en akoestische Rockfit isolatieplaten voor spouwmuren en vliesgevels vallen in Euro-brandklasse A1. Dat betekent volgens de norm EN 13501-1 dat deze isolatie onbrandbaar is en dus geen enkele bijdrage levert aan een brand in een gebouw.

DAKISOLATIE

Het is van groot belang dat een dakconstructie niet kan instorten door brand. De dak isolatieproducten van ROCKWOOL kunnen afhankelijk van de detaillering daaraan bijdragen, omdat ze onbrandbaar zijn en geen bijdrage leveren aan een mogelijke flash-over.

WANDISOLATIE

In metalen en houten binnen- en voorzetwanden kunnen de zogeheten Rocksono platen worden toegepast. Ook deze isolatieproducten vallen in de Euro-brandklasse A1 en bieden dus de hoogst mogelijke bescherming tegen branduitbreiding- en doorslag.

Ontdek hier de diverse ROCKWOOL isolatieproducten: rockwool.nl/toepassingen en lees meer over hun eigenschappen waaronder brandveiligheid.

VOORKOM BRANDSCHADE!

Brandschade brengt veel ellende met zich mee. Met ROCKWOOL isolatieproducten neemt u geen enkel risico en heeft u de garantie op de hoogst mogelijke brandveiligheid.

Meer informatie over Rockwool en brandveiligheid rockwool.nl/brandveiligheid

image

Share: