Revolutionaire droogbouwoplossing

HALVE-DOOS-IN-DOOS’ VOOR RENOVATIE­PROJECTEN

Droogbouw heeft voor een revolutie gezorgd in de afbouw. Moderne, efficiënte wand- en vloersystemen bieden bijna onbeperkte mogelijkheden voor de creatieve indeling van binnenruimtes, met variabele plattegronden. Dit komt omdat gipsplaten overal in de ruimte geplaatst kunnen worden en naar believen eenvoudig verplaatst kunnen worden. Door het relatief lage gewicht van gipsplaatconstructies zijn er geen grote bouwkundige ingrepen nodig om de statische sterkte te verbeteren. Fermacell® Gipsvezelplaten bieden hierbij een keur aan voordelen ten opzichte van conventionele gipswandsystemen. Ze vergemakkelijken het werk op de bouwplaats en zorgen voor aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen, zonder in te leveren op kwaliteit of belastbaarheid.

Meer dan vijf miljoen energie-onzuinige woningen

De bestaande Nederlandse woningvoorraad telt ongeveer 7,9 miljoen woningen, voor zo’n 8 miljoen huishoudens. Van deze 7,9 miljoen Nederlandse woningen zijn er meer dan vijf miljoen energie-onzuinig: ze hebben energielabel C of lager. Het renoveren van deze woningen vormt de komende jaren een zeer belangrijke opgave voor de bouw. Temeer omdat de vraag naar woningen de komende jaren verder toeneemt.

Het halve-doos-in-doos-concept

Fermacell ontwikkelde voor een snelle en efficiënte renovatie van de vaderlandse woningvoorraad het ‘halve doos-in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort biedt aan verouderde woningen. De unieke materiaaleigenschappen van Fermacell® gipsvezelplaten maken het mogelijk om in renovatiewoningen nieuwbouwniveau (K=3) te realiseren, door woningscheidende wanden aan slechts een zijde van een systeemwand te voorzien. Daarmee wordt aanzienlijk bespaard op materiaal en manuren ten opzichte van de traditionele doos-in-doos-oplossing. Zonder in te leveren op kwaliteit en met minimaal verlies aan verhuurbaar oppervlak.

De systeemoplossingen die we binnen het halve-doos-in-doos-concept ontwikkelden voor vloeren, plafonds en wanden, zijn uitgebreid onderzocht en voldoen, mits juist toegepast, aan de eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van geluidsisolatie, brandwerendheid en thermische isolatie. Kijk voor meer informatie ook op de website van Fermacell

Elke bouwperiode heeft zijn eigen kenmerken

Om te bepalen welke van onze systeemoplossingen het beste bij uw renovatieproject past, kunnen we de Nederlandse woningvoorraad het best in verschillende bouwperiodes verdelen (bron: Archidat): vooroorlogse woningen (tot 1945); vroeg-naoorlogse woningen (1946-1964); woningnoodwoningen (1965-1974) en energiecrisiswoningen (1975-1991). De woningen van na 1991 laten we hier buiten beschouwing, omdat vanaf dat moment het Bouwbesluit van kracht werd.

Gips is oneindig recyclebaar

Wij kennen onze verantwoordelijkheden als het gaat om een schoner milieu en een betere leefomgeving. Met een schoon productieproces stopt onze duurzaamheidsgedachte niet. Ook in de bouw is namelijk nog veel te winnen als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie. Fermacell® gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels, die via een recyclingprocedé uit oud papier worden gewonnen. Het gips dat wij verwerken in onze gipsvezelplaten is rookgasontzwavelingsgips, een bijproduct van energiecentrales. Gips leent zich uitstekend voor een cradle-to-cradle-toepassing: afval als basis voor nieuwe producten. We vermalen zaagrestafval en schoon gipsvezelplaatafval van onze klanten, zodat onze recycle-installatie het opnieuw kan calcineren en verwerken tot nieuwe platen.

Het unieke aan gips is dat dit proces oneindig kan worden herhaald. Op dit moment voegen we tot 25% gerecycled gips toe aan de productie van gipsvezelplaten, zonder dat dit de kwaliteit negatief beïnvloedt. Gips is eindeloos! Fermacell heeft ruim 100 renovatiedetails voor de bovenstaande bouwperiodes uitgewerkt. Neem voor een maatwerkadvies voor uw specifieke renovatieproject(en) contact op met een van onze technisch adviseurs. Zij kunnen u het halve-doos-in-doos-concept verder toelichten en toepassen op uw situatie.

Meer weten of de brochure "Renovatie halve-doos-in-doos" aanvragen? Neem dan contact op met James Hardie en bel naar (024) 649 51 11. fermacell-nl@jameshardie.com of bel naar (024) 649 51 11.

image

Share: